Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Vervoerscapaciteit Vraagafhankelijk taxivervoer Stedendriehoek

Regionale Vervoerscentrale Stedendriehoek Plus OV

Datum actie: 17 december 2020
Datum aanbesteding: 11 december 2020
Opdrachtgever: Regionale Vervoerscentrale Stedendriehoek Plus OV
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Vervoerscentrale PlusOV besteedt namens de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattum, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen het vraagafhankelijk vervoer aan voor de periode van 4 jaar, waarna 2 maal 2 jaar verlengd kan worden. Het betreft de inkoop van vervoerscapaciteit (chauffeur met auto) voor de uitvoering van het kleinschalig vervoer. De regie en planning van het vervoer is weggezet bij een eigen publiek georganiseerde vervoerscentrale (PlusOV). Deze centrale regelt de communicatie met reizigers en opdrachtgevers, de rituitgifte en contractbeheer. De aanbesteding betreft 4 percelen, Midden, Noord, Oost en Zuid. Per perceel wordt met één inschrijver een overeenkomst aangegaan. Met de nummers twee wordt een wachtkamerovereenkomst aangegaan voor de periode van 12 maanden.

Positieve punten in het bestek

Voor zowel de hoofdaannemer als eventueel in te zetten onderaannemers, geldt de TX keur verplichting. Punt van aandacht is dat de aanbestedende dienst de mogelijkheid open houdt, dat de inschrijver zonder TX keur kan inschrijven als deze een beschrijving kan geven hoe een vergelijkbare kwaliteit kan worden geborgd. De relatieaspecten van de hoofdaannemer met de onderaannemer wordt overigens goed beschreven. Zo is de hoofdaannemer verplicht 90% van de vergoeding die de hoofdaannemer verdient, te vergoeden aan de onderaannemer.

Aandachtspunten

Opvallend is dat er geen aandacht wordt besteed aan de huidige Corona-pandemie. Een calamiteit, waardoor de economie in Nederland nagenoeg tot stilstand is gekomen en die de taxibranche vol raakt. Het AIM vraagt zich af, waarom lopende contracten niet moeten worden verlengd om verdere problemen te voorkomen.

Als vervoerders een flinke teruggang in het volumeaanbod krijgen (door bv minder/geen vervoer tijdens een lockdown) heeft dit direct gevolgen voor de efficiency en omzet. Het zou goed zijn een passage in het bestek op te nemen dat men bij onvoorziene omstandigheden (zoals corona) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid met elkaar in gesprek gaat om tot nieuwe tariefstellingen te komen.

De verhouding prijs/kwaliteit (70/30), laat zien dat dit bestek een typisch prijsbestek is, met alle risico’s van dien. Nu ook geen financieel minimum wordt bepaald, staat het de vervoerders vrij, zeer scherp in te schrijven. De inschrijver met de laagste prijs zal deze aanbesteding winnen. De kwalitatieve subcriteria worden beoordeeld door een beoordelingsteam, waarbij de absolute methode wordt gebruik, zonder een concrete beoordelingsleidraad. Hierdoor zullen de verschillen op dit item, niet de opgegeven 30% zijn, maar vele procenten minder omdat uitersten in de score niet zullen worden gegeven.
De prijs wordt relatief beoordeeld.

Door de aanbestedende dienst worden wel de maximum beschikbaarheidstarieven vastgesteld. Inschrijven hoger dan deze maximale tarieven leidt tot uitsluiting. Gesteld wordt dat deze tarieven onder andere door CROW berekeningen tot stand is gekomen. De onderbouwing wordt echter niet gegeven.

Ook de scheiding tussen planning/regie met de uitvoering laat zien, dat efficiency en prijs belangrijker worden geacht dan goede kwaliteit. Het weghalen van planning/regie bij de vervoerder zal echter eerder leiden tot inefficiency en prijsdumping.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje bovenaan deze pagina.