Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Vervoerscapaciteit regiorijder Ijmond & Kennemerland)

Stichting RIJK namens namens de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort

Datum actie: 04 februari 2019
Datum aanbesteding: 18 februari 2019
Opdrachtgever: Stichting RIJK namens namens de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De opdracht betreft het ter beschikking stellen van vervoercapaciteit (voertuig plus chauffeur) ten behoeve van de vervoerbewegingen voor de RegioRijder. De voertuigen rijden direct en exclusief onder regie van de vervoercentrale. Het vervoer bestaat uit uitvoering van kleinschalig, over het algemeen lokaal/regionaal personenvervoer ten behoeve van meerdere reizigersgroepen. Dit betreft zowel vraagafhankelijk als routegebonden vervoer.

Positieve punten 

Het AIM vindt het positief dat aanbesteder de gun op waarde beoordelingsmodel hanteert om tot gunning te komen met een toepassing van een minimum en een maximumtarief. Ook de eis van een verantwoord tarief aan eventueel ingeschakelde onderaannemers vinden wij een goede ontwikkeling om te voorkomen dat het vervoer tegen een mogelijk te laag tarief wordt uitgevoerd. Hetgeen de afgelopen jaren tot een problematische situatie in deze branche heeft geleid

Aanbevelingen 

Wij hebben  aanbevelingen uitgebracht op o.a. onderstaande thema's.  U kunt de volledige brief met aanbevelingen  onder het kopje 'download' terugvinden. 

  • Contractduur 
  • Risicoverdeling bij volumewijzigingen 
  • Social return