Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Vervoer op maat WVS-groep

Datum actie: 19 april 2018
Datum aanbesteding: 16 april 2018
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: WVS groep is een sociaal werkbedrijf en geeft uitvoering aan de wet Sociale Werkvoorziening voor 9 gemeenten ( Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-Leur,Halderberge, Moerdijk, Rucpen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert). De WVS-groep wil met deze aanbesteding vervoer inkopen voor 248 deelnemers.  

Positieve punten 

  • De wens van WVS-groep om het vervoer zoveel mogelijk uit te laten voeren door vaste krachten
  • In de waardering van het onderdeel 'duurzaamheid' is er geen onderscheid gemaakt in de inzet van voertuigen met Euro 6, CNG, groen gas of elektrische aandrijving waardoor inschrijvers de keuzevrijheid hebben zelf invulling te geven aan een duurzaam wagenpark
  • Het onderkennen van de financiŽle gevolgen van schommelingen in het vervoersvolume en deze ondervangen door een bandbreedte met bijbehorende aanpassing van de vervoersmaandprijs

Aanbevelingen 

Het AIM heeft  27 aanbevelingen uitgebracht op o.a. de volgende punten: 

  • Geen eis van een klanttevredenheidsonderzoek opgenomen in het bestek
  • Kwaliteit maakt voor minder dan 60 % onderdeel uit van de gunning
  • Geen minimum of plafond prijs opgenomen in het bestek
  • Geen onderbouwing tarief gevraagd aan inschrijvers 
  • Korte contractduur van 3 jaar 
  • Te weinig aandacht voor contractmanagement en klachtenregeling

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'