Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Vervoer op maat -WSW vervoer Soweco Almelo

Soweco NV

Datum actie: 13 september 2019
Datum aanbesteding: 01 september 2019
Opdrachtgever: Soweco NV
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

SOWECO NV is een sociaal werkbedrijf gevestigd in Almelo. Zij wenst voor deelnemers, die in aanmerking komen voor collectief vervoer ( ca 117 personen) ,door middel van deze aanbesteding één Inschrijver te selecteren voor het Vervoer op maat.

Positieve punten 

Het AIM vindt het positief dat men in het bestek rekening houdt met volumewijzigingen en ook prijsaanpassingen toepast, indien deze wijzigingen bepaalde bandbreedtes overschrijden. Hierdoor lopen vervoerders minder risico’s bij schommelingen in het werkaanbod

Verwonderpunten  

  • SOWECO NV wenst het vervoer zoveel mogelijk uit te laten voeren door chauffeurs van Opdrachtnemer die een duurzame arbeidsrelatie hebben met Opdrachtnemer. Zij kent 10% extra punten toe aan vervoerders die aan deze voorwaarden kunnen voldoen. Helaas brengt de aangeboden vaste contractduur van slechts 1 jaar voor de opdrachtnemer forse risico’s met zich mee en lijkt dit niet haalbaar.
  • Het is vreemd op te merken dat opdrachtgever het wenselijk acht dat toekomstige vervoerder 8 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een fulltime functie aanbiedt (6.4), terwijl de werkzaamheden per voertuig slechts 16 tot 20 uur per week omvatten. Hier zou, met het oog op mogelijke werk verdringing van bestaande chauffeurs nog naar gekeken kunnen worden.
  • In het bestek is het landelijke kwaliteitskeurmerk voor taxi's niet opgenomen als eis.  Het AIM beveelt aan in het bestek op te nemen dat de vervoerders (inclusief eventuele onderaannemers) TX-keur moeten hebben. TX-bedrijven houden zich aan een set van wettelijke en bovenwettelijke regels en laten zich er vrijwillig extra (en ook onaangekondigd) op controleren

Deze en andere verwonderpunten zijn  te vinden in ons bijgesloten brief. Deze kunt u onder het kopje [download]  bovenaan deze pagina terugvinden.