Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Vervoer op Maat Maregroep

Maregroep

Datum actie: 22 december 2020
Datum aanbesteding: 17 december 2020
Opdrachtgever: Maregroep
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Maregroep NV wenst voor circa 55 deelnemers, die in aanmerking komen voor collectief vervoer, door middel van een aanbesteding een inschrijver te selecteren voor het Vervoer op maat. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar en de mogelijkheid van een eenzijdige optie van 2 jaar. Van de inschrijver wordt een vervoersmaandprijs per deelnemer verwacht en een beladen kilometerprijs voor additionele ritten.

Positieve punten in het bestek

Belangrijke gebruikelijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals o.a TX keur, CAO en NEA index worden in het bestek genoemd. Daarnaast komen ook de volgende, minder vaak voorkomende, wensen van het AIM in het bestek voor zoals:

  • Een duurzame arbeidsrelatie( contracten voor onbepaalde tijd) maakt onderdeel uit van de gunning.
  • Bij volumewisselingen wordt buiten de marges een staffel toegepast.

Aandachtspunt

De Prijs/Kwaliteit bedraagt hier 60/40 terwijl het AIM kwaliteit voor minimaal 60% wil laten meewegen.