Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Vervoer op maat gemeenten Hellendoorn & Twenterand

Gemeente Hellendoorn

Datum actie: 23 februari 2023
Datum aanbesteding: 2 februari 2023
Opdrachtgever: Gemeente Hellendoorn
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De gemeenten Hellendoorn en Twenterand organiseren een aanbesteding voor het Vervoer op maat voor medewerkers die onder de participatiewet vallen. De ingangsdatum is 1-5-2023. De opdracht heeft een looptijd van 2 vaste jaren met een eenzijdige optie tot verlenging met 2 x 1 jaar. De opdracht bestaat uit 2 percelen. Er dient een tarief per persoon per maand te worden geoffreerd.

Aandachtspunten

Het bestek is uiterst summier opgesteld. De gebruikelijke eisen ten aanzien van wagenpark, chauffeurs, stiptheid etc. worden niet gesteld. De enige eisen zijn ISO 9001-2015 of gelijkwaardig en twee jaar ervaring met een gelijksoortige opdracht. Aandachtspunten waar het AIM aan hecht zoals TX keur, CAO naleving en NEA kostenontwikkeling worden nergens vermeld. Het AIM adviseert dat bij gunning de prijs/kwaliteitsverhouding minimaal 40/60 dient te zijn terwijl in dit bestek uitsluitend op de laagste prijs wordt gegund.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.