Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Vervoer Op Maat De Risse

Werkvoorzieningschap Weert eo, de Risse

Datum actie: 23 december 2020
Datum aanbesteding: 21 december 2020
Opdrachtgever: Werkvoorzieningschap Weert eo, de Risse
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De Risse betreft een gemeenschappelijke regeling werkvoorziening Weert en Omstreken en omvat een samenwerkingsverband met de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck. De Risse richt zich met name op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De doelgroep bestaat uit mensen die zijn aangewezen op de wet sociale werkvoorziening (Wsw) of (bijstand)uitkering. Met de aanbesteding wenst De Risse een overeenkomst af te sluiten met 1 inschrijver voor het collectief vervoer van en naar de verschillende werkeenheden. De looptijd van de overeenkomst is initieel 4 jaar met een eenmalige verlengingsoptie van 2 jaar.

Positieve punten in het bestek.

De TX keur verplichting geldt voor de hoofdaannemer. Punt van aandacht is de rol van de onderaannemer en met name de verplichtingen voor deze categorie. De Prijs/Kwaliteitverhouding is 30/70%, met als subcriteria voor kwaliteit respectievelijk Optimalisatie welzijn te vervoeren Deelnemers, Arbeidsvoorwaarden, Duurzaamheid en Sociaal Return of Investment. Opvallend is de waardering in gunningspunten voor het subcriterium Arbeidsvoorwaarden. Hiermee stimuleert de aanbestedende dienst de realisatie van personeel met contracten voor onbepaalde tijd en dus een duurzame arbeidsrelatie met de vervoerder. Punt van aandacht is wel dat de gunningsmethode voor de kwalitatieve subcriteria, absoluut is. De inschrijvers worden niet aan elkaar gerelateerd, zoals dat bij Prijs wel het geval is. Hierdoor kan het percentage van 70% in werkelijkheid een stuk lager uitvallen, waardoor toch een focus op prijs komt te liggen.

Positieve punten in het bestek

Voor zowel de hoofdaannemer als eventueel in te zetten onderaannemers, geldt de TX keur verplichting. Punt van aandacht is dat de aanbestedende dienst de mogelijkheid open houdt, dat de inschrijver zonder TX keur kan inschrijven als deze een beschrijving kan geven hoe een vergelijkbare kwaliteit kan worden geborgd. De relatieaspecten van de hoofdaannemer met de onderaannemer wordt overigens goed beschreven. Zo is de hoofdaannemer verplicht 90% van de vergoeding die de hoofdaannemer verdient, te vergoeden aan de onderaannemer. Ook positief is de heldere omschrijving hoe de aanbestedende dienst zal omgaan met volumewijzigingen. Hiervoor wordt een transparant staffel-model gehanteerd.

Aandachtspunten

Opvallend is dat er geen aandacht wordt besteed aan de huidige Corona-pandemie. Een calamiteit, waardoor de economie in Nederland nagenoeg tot stilstand is gekomen en die de taxibranche vol raakt. Het AIM vraagt zich af, waarom lopende contracten niet moeten worden verlengd om verdere problemen te voorkomen. Het contractmanagement wordt duidelijk uitgelegd. Er is periodiek overleg met de vervoerder waarbij de agenda reeds vast staat met alle van belang zijnde kwalitatieve aspecten. Door de grote waarde die wordt toegekend aan kwaliteit, adviseert het AIM deze ook stelselmatig in de praktijk te auditen, door bijvoorbeeld onaangekondigd op bezoek te gaan en/of mystery-guests in te zetten.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje 'download' bovenaan deze pagina.