Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Vervoer op Maat

Datum actie: 18 juni 2017
Datum aanbesteding: 7 juni 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: TracÚ BV

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • opdrachtgever vereist geen TX keur, 
  • geen SFT bedrijfsoordeel, 
  • laat prijs voor 70% meewegen bij gunning en 
  • hanteert een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer. 
Daarnaast beveelt het AIM aan om:
  • meer stil te staan bij de risicoverdeling, 
  • bij de tariefstelling meer rekening te houden met rolstoelvervoer, 
  • meer in te zetten op contractmanagement en 
  • een minimum- en plafondprijs te hanteren.