Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

VAV en callcenter Valleihopper

Regio Foodvalley

Datum actie: 04 april 2019
Datum aanbesteding: 18 april 2019
Opdrachtgever: Regio Foodvalley
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De opdracht bestaat uit het uitvoeren van de Callcenterfunctie (perceel 4) van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en het Vervoer (perceel 1, 2 en 3) van De Valleihopper in de acht Gelderse Vallei gemeenten Renswoude, Rhenen, Veenendaal, Ede, Wageningen, Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel. 

De uitvoering van het vervoer betreft het aanvullend openbaar vervoer en het vraagafhankelijk (zittend) taxivervoer met een gesloten karakter van deur tot deur en/of vervoer van en naar (OV)-haltes, taxipoints en knooppunten in het vervoersgebied voor pashouders.

Betrokkenheid AIM 

In de aanloop van dit aanbestedingstraject hebben wij met de projectgroep van deze aanbesteding een prettige dialoog kunnen voeren over onze thema’s en doelstellingen om in aanbestedingen van zorgvervoer de focus te verleggen van prijs naar kwaliteit en meer aandacht te geven aan belangrijke uitgangspunten zoals het gunnen op waarde, een betere klanttevredenheid en meer aandacht voor betrokken medewerkers in de branche.
Wij hebben met veel interesse het definitieve bestek geanalyseerd en komen tot de conclusie dat er in veel gevallen rekening is gehouden met eerder door ons gepresenteerde adviezen op de nota van uitgangspunten.  

Onze brief met een reactie aan opdrachtgever is bovenaan deze pagina is te vinden onder het kopje 'download' . Onderstaand hebben wij enkele positieve punten uit het bestek belicht. 

 Positieve punten 

  • Het afstappen van het regiemodel naar het callcenter model. Ritreservering versus rituitvoering. De planning van het vervoer wordt op perceel niveau overgelaten aan de betreffende vervoerders. Een insteek die het AIM adviseert
  • De NEA indexatie wordt gevolgd en de index gaat ook direct het eerste jaar in, namelijk per 1-1-2020. Een element dat vaak door opdrachtgevers wordt vergeten met de nodige consequenties voor de branche.
  • De Wachtkamer overeenkomsten met de nummers 2 duren niet onnodig lang. Deze overeenkomsten blijven 1 jaar in takt (met verlenging van telkens 1 jaar) indien beide partijen daarmee instemmen. Overeenkomsten treden in werking op het moment dat de overeenkomst met nummer 1 tussentijds wordt ontbonden. Hiermee bouwt opdrachtgever zekerheden in op het gebied van de continu´teit van het vervoer

Verwonderpunten

Wij willen ˇˇk graag van deze gelegenheid gebruik maken om onze verwonderpunten te benoemen. Deze zijn ook te vinden in de brief op pagina 3 t/m 6.