Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Valys

Datum actie: 18 september 2017
Datum aanbesteding: 1 september 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: Ministerie van VWS

Het AIM heeft deze aanbesteding doorgenomen. In een eerder stadium waren alle aanbevelingen van het AIM al verstuurd naar de aanbestedende dienst, was het oude bestek van commentaar voorzien en bracht het AIM een advies uit in het kader van de marktconsultatie. 

Positief in deze aanbesteding was dat er dus een marktconsultatie is gehouden, kwaliteit zwaar wordt meegewogen en een staffel in de uitvraag. Het AIM deed nog wel aanbevelingen op het vlak van: effecten arbeidsmarkt, onderaannemers, prijsvorming en contractmanagement.