Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Taxivervoer Warenmarkten 's-Hertogenbosch

Gemeente 's-Hertogenbosch

Datum actie: 4 februari 2022
Datum aanbesteding: 12 januari 2022
Opdrachtgever: Gemeente 's-Hertogenbosch
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

(Nog) geen informatie beschikbaar.