Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Taxivervoer college Gemeente Bergen op Zoom

Datum actie: 13 april 2017
Datum aanbesteding: 6 april 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Betreft een aanbesteding van de gemeente Bergen op Zoom voor het vervoer van het college van burgemeester en wethouders en de directie van de gemeente Bergen op Zoom. 

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • er is sprake van een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer en korte looptijd van de contracten, zeker in relatie tot de duurzaamheidseisen. 
Ook beveelt het AIM aan om: 
  • stil te staan bij behoud van betrokken werknemers, 
  • van aanbieders te verlangen dat zij een SFT bedrijfsoordeel voldoende hebben, 
  • geen SROI te verlangen dat tot werkverdringing kan leiden en 
  • de NEA kostenontwikkelingsindex te hanteren. 
De datum van sluiting voor het stellen van vragen is 24 april 2017.