Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Taxidiensten vervoer van personen GCO Petten

Europese Commissie

Datum actie: 4 juli 2024
Datum aanbesteding: 24 juni 2024
Opdrachtgever: Europese Commissie
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond
GCO Petten heeft een Europese Aanbesteding voor een raamovereenkomst voor taxidiensten in de markt gezet. De contractduur bedraagt één jaar, met drie optiejaren van elk één jaar. Na ondertekening door beide partijen gaat deze overeenkomst direct in. De jaaromzet wordt geraamd op €275.000. De ritten zullen voornamelijk in Noord-Holland plaatsvinden. Inschrijvers moeten minimaal zes taxi's en vier minibussen hebben. Na oproep moet de inschrijver binnen één uur met minimaal twee voertuigen op Schiphol of Petten aanwezig kunnen zijn. De inschrijver dient een tarief per rit op veel voorkomende trajecten en een kilometertarief voor incidentele ritten op te geven. De offerte hoeft niet onderbouwd te worden.

Aandachtspunten
Het AIM adviseert de NEA-index voor de kostenontwikkeling te volgen. In dit bestek wordt de CPI toegepast. Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd minstens 60% van de gunning moet uitmaken. In dit bestek telt kwaliteit echter slechts voor 10% mee.