Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Taxidiensten SLW Venlo

Datum actie: 17 maart 2017
Datum aanbesteding: 22 februari 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten:

  • opdrachtgever hecht belang aan duurzaamheid, maar hanteert wel een te korte contractperiode om investeringen terug te kunnen verdienen
  • en hanteert een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer.

Daarnaast beveelt het AIM aan om:

  • meer in te zetten op contractmanagement
  • en een minimum- en plafondprijs te hanteren.

N.a.v. de aanbevelingsbrief heeft de opdrachtgever laten weten dat een aantal zaken (indien dit nog in de aanbesteding valt in te passen) over te nemen of mee te nemen in de contractmanagement-fase. Ook zullen ze de aanbevelingen bij toekomstige aanbestedingen weer als input meenemen.