Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Taxidiensten regio Rivierenland

Datum actie: 9 maart 2018
Datum aanbesteding: 26 februari 2018
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: Regio Rivierenland 

Positieve punten 

Het AIM vindt het een positieve ontwikkeling dat de inzet van ervaren en goed opgeleide chauffeurs onderdeel uitmaakt  van de gunningcriteria van deze aanbesteding. Wij zien dit als een positieve ontwikkeling maar, gelet op de korte contractduur van 1 jaar en de korte optietermijnen die daarop mogelijk volgen, hebben wij ook enige twijfel over de praktische uitvoerbaarheid ervan. 

Aanbevelingen 

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • Contractduur van 1 jaar met 8 optietermijnen ( sommige van maar 4 maanden) 
  • Weging van kwaliteit ( telt slechts 30 % mee voor gunning) 
  • Prijsvorming ( geen minimum en plafondprijs gehanteerd)
  • Doorlooptijden ( implementatieperiode van slechts 10 weken) 
  • Wachtkamerovereenkomst  ( 2e vervoerder dient 12 mnd in wachtrij plaats te nemen terwijl overeenkomst maar slechts 12 mnd duurt) 
  • Tarieven onderaannemers
  • Contractmanagement 

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'