Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Taxidiensten NS

NS Reizigers B.V.

Datum actie: 13 juli 2023
Datum aanbesteding: 25 juni 2023
Opdrachtgever: NS Reizigers B.V.
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De NS is gestart met een aanbesteding voor het taxivervoer van personeel en reizigers. De ingangsdatum van de opdracht is 1 juni 2024. De looptijd van de opdracht is tot 1 juni 2028, met de mogelijkheid tot eenzijdige verlenging met 2 x 2 jaar. Er moeten verschillende tarieven per beladen kilometer worden aangeboden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen gepland en ongepland vervoer. Voor taxi's geldt een starttarief van € 5,-, voor een taxibus € 7,- en voor een rolstoelbus € 10,-. Inschrijvers moeten tarieven opgeven op basis van een vastgesteld format, waarbij het totale inschrijfbedrag niet lager mag zijn dan € 3.401.000, - en niet hoger dan € 3.759.000, -.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM veel waarde aan hecht, zoals het TX-keurmerk en de NEA kostenontwikkeling, zijn opgenomen in het bestek. Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd voor minstens 60% deel moet uitmaken van de gunning. In dit bestek wordt kwaliteit voor 70% meegewogen. Daarnaast dient de opdrachtnemer aan onderaannemers een passende en kostendekkende vergoeding te betalen.

Aandachtspunten

Aandachtspunt in dit bestek is de absolute beoordeling van de kwaliteit, omdat dit kan leiden tot het afvlakken van scores. Hoewel in theorie waardering mogelijk is tussen 100% en 10%, blijkt in de praktijk dat het hoogste en laagste cijfer zelden worden toegekend. Bovendien resulteert een beoordeling lager dan 10% in uitsluiting.

Dit betekent dat de wedstrijd in werkelijkheid wordt gespeeld binnen een beperkt bereik, vaak tussen 85% en 40%. Hierdoor kan het aspect kwaliteit voor inschrijvers niet voldoende onderscheidend zijn en kan een klein prijsverschil bepalen wie als winnaar uit de bus komt. Het AIM adviseert daarom te kiezen voor een andere gunningssystematiek.

De tarieven hoeven niet te worden onderbouwd in het bestek.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.