Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Taxidiensten Ministerie van Binnenlandse Zaken

Datum actie: 03 april 2018
Datum aanbesteding: 22 maart 2018
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (vervoer ambtelijke top) 

Aanbevelingen 

Het AIM heeft  16 aanbevelingen uitgebracht op o.a. de volgende punten: 

  •  Korte contractduur van 2 jaar
  • Te korte implementatietermijn 

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'