Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Taxidiensten jeugd Zuid Holland Zuid

Datum actie: 28 juli 2017
Datum aanbesteding: 21 juli 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid

Het AIM heeft deze aanbesteding doorgenomen. Positief is dat de aanbestedende dienst van vervoerders verlangt dat zij wijzigingen in bijv. hun TX keur status zelf actief doorgeven. En dat een vervoerder die meer dan 10% afwijkt van het gemiddelde van de biedingen dit goed moet kunnen onderbouwen om niet uitgesloten te worden. Ook zal gewerkt worden met KPI’s waarop een vervoerder tijdens het contract zal worden beoordeeld. De belangrijkste aanbevelingen van het AIM hadden betrekking op de volgende punten: risicoverdeling, doorlooptermijn en contractduur.