Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Taxidiensten Eindhoven

Datum actie: 12 januari 2018
Datum aanbesteding: 22 december 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven

Het AIM is positief opgevallen dat opdrachtgever kwaliteit voor 70 % mee laat wegen in de gunning. Het AIM heeft op o.a. de onderstaande criteria aanbevelingen gedaan. De volledige brief met aanbevelingen kunt u vinden onder 'download' 

  • een korte contractduur van 2 jaar
  • duurzaamheid in relatie tot contractduur 
  • CAO en SFT bedrijfsoordeel
  • hanteren van voldoende doorlooptermijnen 
  • referentie-eisen 
  • prijsvorming ( geen minimum- en plafondprijs opgenomen)
  • contractmanagement