Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Taxidiensten BB Drechtsteden

Datum actie: 22 november 2017
Datum aanbesteding: 08 november 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: GR Drechtsteden

Het AIM is positief opgevallen dat opdrachtgever het strategisch inschrijven heeft bemoeilijkt en verder goed invulling heeft gegeven aan het onderdeel contract management. Het AIM heeft wel aanbevelingen gedaan op het vlak van o.a de onderstaande criteria. 

  • informatievoorziening gebruikers
  • duurzaamheid in relatie tot tevredenheid medewerkers 
  • kwaliteit ( weging 40%) is ondergeschikt aan prijs 
  • hanteren van voldoende doorlooptermijnen 
  • korte contractduur
  • klachtenregeling