Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Taxi en directievervoer Ministerie van BZK ( oud bestek 2016)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum actie: 12 december 2018
Datum aanbesteding: 2016 ( oud bestek)
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

Voor taxi-, directie- en busvervoer zijn er momenteel 2 Raamovereenkomsten met verschillende percelen. In grote lijnen zijn die te  verdelen in percelen voor het “reguliere vervoer” en percelen voor “specifiek vervoer” (AIVD en protocollair).
De overeenkomst voor het reguliere vervoer (EA 2015) verloopt per september 2019 en moet opnieuw worden aanbesteed, logischerwijs worden ook de percelen voor het reguliere vervoer uit de EA 2016 hierin meegenomen. De percelen voor het specifieke vervoer worden nog 1 keer met een jaar verlengd (tevens het laatste optie jaar) t/m augustus 2020

Er is besloten om het reguliere en specifieke vervoer op te knippen. Dit houdt in dat het  reguliere vervoer begin 2019 opnieuw  wordt aanbesteed.  In een gezamenlijk onderhoud met projectleden op 26 november 2018  is AIM gevraagd mee te denken in de voorbereidingen van deze nieuwe aanbesteding. Het AIM heeft voorgesteld het oude bestek uit 2016 onder de loep te nemen en tegen de lat te leggen van de belangrijke AIM thema's .

Het is een positieve ontwikkeling dat de projectgroep van de uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering rijk (UBR-HIS) het AIM in een vroeg stadium van deze nieuwe aanbesteding heeft betrokken om mee te denken over de invulling van het traject. 

Aanbevelingen

Het AIM heeft  aanbevelingen gedaan op o.a de volgende punten: 

  • gunning op 100% prijs.
  • effecten arbeidsmarkt 
  • CAO en SFT bedrijfsoordeel 
  • looptijd van het contract en de gehanteerde termijnen

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'