Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Routevervoer Basispunt 6 Tiel

Regio Rivierenland

Datum actie: 23 februari 2023
Datum aanbesteding: 17 februari 2023
Opdrachtgever: Regio Rivierenland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Regio Rivierenland besteedt namens 5 gemeenten basispunt 6 Tiel (routevervoer) aan.
Het gaat hier uitsluitend om de uitvoering van het vervoer. De opdracht heeft een looptijd van 3 jaar. Er dient een uurtarief te worden opgegeven. Er geldt een starttarief van €12,961 en een kilometertarief van € 0,264. Voor rolstoelmaterieel geldt een toeslag van 15%.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals TX, CAO naleving en NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen. Tevens dient aan eventuele onderaannemers een tarief te worden betaald waarmee hij bedrijfseconomisch verantwoord zijn opdracht kan vervullen en zijn personeel volgens de Taxi CAO kan uitbetalen.

Aandachtspunten

De Prijs/Kwaliteitsverhouding is 70/30. In het algemeen beveelt het AIM een Prijs/Kwaliteitverhouding van minimaal 40/60 aan. Het betreft een zogenaamde BPKV (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding), aanbesteding.
De absolute beoordeling van de kwaliteit, zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er gewaardeerd worden tussen 0 en 10. De praktijk leert dat de twee uitersten zelden worden toegekend. De wedstrijd zal in werkelijkheid worden gespeeld tussen 2 en 7, waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssystematiek. Bij een prijsaanbieding moeten, wat het AIM betreft, aanbieders een gedetailleerde onderbouwing aanleveren hoe zij tot die prijs zijn gekomen, zodat dit bij de gunningsbeslissing meegenomen kan worden.

De looptijd van het contract bedraagt slechts 3 jaar terwijl er na 1 augustus 2025 forse kortingen worden toegepast voor “niet zero emissie” voertuigen. Dit betekent dat een inschrijver grote investeringen moet verrichten waarvan het rendement onzeker is. Ook geldt er een wachtkamerovereenkomst die gedurende de totale looptijd moet worden nagekomen. In theorie kan de 2e inschrijver hierdoor voor relatief korte tijd worden gedwongen om het project over te nemen.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.