Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Routevervoer BAR gemeenten

BAR-organisatie

Datum actie: 22 december 2022
Datum aanbesteding: 14 december 2022
Opdrachtgever: BAR-organisatie
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De BAR gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) organiseren een aanbesteding voor het Leerlingen- en Jeugdwetvervoer. Het betreft hier zowel de uitvoering als de regie van het vervoer. De opdracht heeft een looptijd van 5 vaste jaren met een eenzijdige optie tot verlenging met 2 x 2 jaar. De opdracht is verdeeld over 3 percelen. Een inschrijver kan maximaal 2 percelen gegund krijgen. Per route ontvangt men een starttarief. Er dient een tarief per beladen kilometer te worden geoffreerd. Er geldt een wachtkamer overeenkomst van 1 jaar.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur, CAO verklaring en NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen. Tevens wordt er een hoger starttarief toegepast voor rolstoelvervoer. Van de te ontvangen bonussen dient minimaal 50 % ten goede te komen aan de chauffeurs. Wanneer door onvoorziene omstandigheden meer dan 20 % van ritten niet kunnen worden uitgevoerd, vergoedt de opdrachtgever 70 % van de gederfde omzet.


Aandachtspunten


Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd voor minstens 60% onderdeel dient uit te maken van de gunning. In dit bestek is dit slechts 40%. De absolute beoordeling van de kwaliteit, zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er gewaardeerd worden tussen een 10 en een 0. In de praktijk wordt echter zelden het hoogste of laagste cijfer toegekend. De wedstrijd zal in werkelijkheid worden gespeeld tussen een 8 en een 2, waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers minder onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssystematiek en zou daarbij ook graag willen adviseren. De aanbieding dient niet onderbouwd te worden.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.