Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Routegebonden vervoer gemeenten Gouda en omgeving

Datum actie: 11 april 2017
Datum aanbesteding: 5 april 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Betreft een aanbesteding van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • opdrachtgever kiest er voor om prijs voor 70% mee te laten wegen bij gunning,
  • kwaliteit speelt dus een ondergeschikte rol, 
  • er is sprake van een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer 
  • en een korte looptijd van de contracten. 
Daarnaast beveelt het AIM aan om:
  • de gebruikers meer te betrekken, 
  • het contractmanagement meer vorm te geven, 
  • aanbieders te vragen een onderbouwing van hun bieding aan te leveren
  • en geen SROI te verlangen dat tot werkverdringing kan leiden. 

De datum van sluiting voor het stellen van vragen is 12 april 2017 (2e termijn is 3 mei 2017).