Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Routegebonden vervoer Deventer-Apeldoorn

Gemeenten Deventer, Apeldoorn en Zuthpen

Datum actie: 11 februari 2019
Datum aanbesteding: 05 februari 2019
Opdrachtgever: Gemeenten Deventer, Apeldoorn en Zuthpen
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De opdracht bestaat uit het met ingang van 1 augustus 2019 vervoeren van reizigers uit een aantal doelgroepen vanuit de gemeenten Deventer, Apeldoorn en Zutphen

  1. Het vervoeren van leerlingen van de opdrachtgever op individuele dan wel collectieve basis ten behoeve van het basisonderwijs op grond van richting, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en regulier onderwijs voor gehandicapte leerlingen. Het betreffen leerlingen met een toekenning (beschikking)aangepast vervoer van de opdrachtgever.
  2.  Het vervoeren van jeugdigen vanuit de Jeugdwet. De te vervoeren jeugdigen hebben vanuit de opdrachtgever een indicatie gekregen voor vervoer van en naar een zorginstelling of behandelingslocatie.Toekenning wordt gebaseerd op het woonplaatsbeginsel.
  3.  Her vervoer van door de opdrachtgever ge´ndiceerde Wmo-reizigers van en naar een dagbestedingslocatie(in beginsel niet voor de gemeente Deventer). Deze reizigers zijn woonachtig in de gemeente van de opdrachtgever.

Positieve punten 

Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat in deze aanbesteding de focus van prijs naar kwaliteit is verschoven (kwaliteit maakt voor 70% onderdeel uit van gunning). Ook zijn wij erg te spreken over de inbedding van goed werkgeverschap in de gunningcriteria van deze aanbesteding.

Aanbevelingen 

Wij hebben ook aanbevelingen uitgebracht op o.a. onderstaande thema's.  U kunt de volledige brief met aanbevelingen  onder het kopje 'download' terugvinden. 

  • Duurzaamheid in relatie tot contractduur
  • Positie MKB en onderaannemers 
  • Termijn van wachtkamerovereenkomst 
  • Risicoverdeling bij toekomstige volume wijzigingen