Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Regiovervoer Oosterschelde Basepoint Goes

Samenwerkingsverband welzijnszorg Oosterschelde regio (SVWO)

Datum actie: 1 december 2020
Datum aanbesteding: 23 november 2020
Opdrachtgever: Samenwerkingsverband welzijnszorg Oosterschelde regio (SVWO)
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond
Vanwege een deconfiture van de gecontracteerde vervoerder van het basepoint Goes is er een overbruggingsovereenkomst afgesloten met een nieuwe vervoerder. Deze overbruggingsovereenkomst loopt af waardoor het vervoer van dit basepoint opnieuw wordt aanbesteed.

Positieve punten in het bestek
Op basis van de ervaringen met de Coronacrisis heeft de opdrachtgever een compensatieregeling opgesteld waarbij een minimumafname van het aantal geraamde uren wordt gegarandeerd. De inschrijver heeft hierdoor enige zekerheid omtrent zijn volume. Daar het contract pas op 1 augustus 2021 zal ingaan heeft de Coronacrisis mogelijk minder impact op het contract, dat overwegend leerlingenvervoer betreft. NEA Indexering en TX keurmerk zijn ook in het bestek meegenomen.

Aandachtspunten
De gunning wordt voor 100 % door de prijs bepaald terwijl het AIM adviseert om de kwaliteit bij aanbestedingen voor minimaal 60 % te laten meewegen. Dat de factor prijs 100 % maatgevend is wordt mogelijk ingegeven door het feit dat de inschrijver uitsluitend materieel en personeel hoeft in te zetten voor de Regiecentrale. De inschrijver heeft hierdoor echter totaal geen ruimte om zich op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en personeelsbeleid te onderscheiden.

De contractduur betreft hier, door het wegvallen van de gecontracteerde vervoerder, slechts twee jaar met de mogelijkheid van ,bij onvoorziene omstandigheden, een verlenging van maximaal 12 maanden. De vervoerder dient hiervoor tussen de 92 en 97 voertuigen in te zetten. Voor een inschrijver zeer uitdagend om voor zo’n korte termijn een nieuwe organisatie op te tuigen.

Bij de wachtkamerovereenkomst wordt een termijn van 1 jaar gehanteerd bij een totale contractduur van slechts 2 jaar. Deze 2e vervoerder, die ook een concurrerend tarief zal hebben aangeboden, moet dan in theorie voor slechts 1 jaar 97 voertuigen leveren met het bijbehorende personeelsbestand. Dit zonder enige extra financiŽle compensatie. Deze overeenkomst, in combinatie met de contractduur en het gunningscriterium, zal mogelijk het aantal inschrijvers beperken.