Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Regiotaxi Utrecht

Gemeente Zeist

Datum actie: 16 maart 2023
Datum aanbesteding: 3 maart 2023
Opdrachtgever: Gemeente Zeist
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond

Regiotaxi Utrecht is een vervoersproject voor het WMO-, OV-vangnet- en het leerlingen-, jeugdhulpvervoer, namens respectievelijk 22 en 15 gemeenten. Er is ook een apart perceel voor het contractmanagementbureau. De opdracht begint op 1 januari 2024 (1 augustus 2024 voor het leerlingenvervoer) en kent een initiŽle looptijd van vier jaar met de mogelijkheid tot een eenzijdige verlenging van twee keer twee jaar. Inschrijvers kunnen maximaal drie percelen gegund krijgen en moeten een tarief per beladen kilometer aanbieden. Het WMO-vervoer kent een starttarief van vier beladen kilometers en een minimum en maximum inschrijftarief (€ 1,67 en € 2,09). Inschrijvers moeten hun prijzen onderbouwen.

Positieve punten

Het bestek voor Regiotaxi Utrecht bevat aspecten waar het AIM veel waarde aan hecht, zoals TX keurmerk, naleving cao Zorgvervoer en Taxi en de NEA-index als kostenontwikkeling en er wordt bij individueel vervoer een toeslag van 25% toegepast. Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd voor minstens 60% deel uitmaakt van de gunning. In dit geval wordt kwaliteit ook voor 60% meegewogen en wordt deze relatief beoordeeld. De opdrachtgever stimuleert ritspreiding door middel van een gevarieerde eigen reizigersbijdrage en er wordt een platform voor rituitwisseling opgezet. Deze maatregelen zullen de kwaliteit voor de reizigers verbeteren en de piekbehoeftes voor de uitvoerders verminderen.

Aandachtspunten

Er zijn ook aandachtspunten. De aanbestedingsleidraad vermeldt dat de NEA-indexering vanaf 1 januari 2024 mag worden toegepast, maar in het PvE staat dat de ingangsdatum voor zowel het WMO- als het leerlingenvervoer 1 januari 2025 is. Het AIM adviseert om de ingangsdatum van de NEA-index op 1 januari 2024 te laten ingaan, vooral gezien de huidige inflatie, omdat inschrijvers anders geen verantwoorde offerte kunnen indienen zonder grote risico's. Er geldt geen apart tarief voor rolstoelvervoer, het AIM adviseert om hiervoor een toeslag toe te passen gezien de hogere kosten die dit vervoer met zich meebrengt.