Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Regiotaxi Utrecht

Gemeente Zeist

Datum actie: 6 juli 2023
Datum aanbesteding: 21 juni 2023
Opdrachtgever: Gemeente Zeist
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De aanbesteding voor Regiotaxi Utrecht is een vervoersproject namens 22 gemeenten, bestaande uit 5 percelen voor het WMO- en OV-vangnetvervoer en namens 15 gemeenten, bestaande uit 3 percelen, het leerlingen- en jeugdhulpvervoer. De ingangsdatum van het project is 1 april 2024 (voor het leerlingenvervoer is dit 1 augustus 2024). De opdracht heeft een looptijd tot 1 augustus 2028, met een eenzijdige optie tot verlenging van 2 x 2 jaar. Elk inschrijver kan maximaal 3 percelen toegewezen krijgen.

De inschrijver ontvangt een vast bedrag per maand en dient daarnaast een tarief per beladen kilometer te offreren. Voor speciale vervoersvormen is het mogelijk voor een vervoerder om 7 verschillende toeslagen te declareren. Het is vereist dat de inschrijfprijs onderbouwd wordt.

Positieve punten

Het AIM hecht belang aan aspecten zoals het TX-keurmerk, verklaring naleving cao Zorgvervoer en Taxi en het volgen van de NEA-index voor kostenontwikkeling, deze zijn opgenomen in het bestek. Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd voor minstens 60% meetelt bij de gunning. In dit specifieke bestek wordt kwaliteit ook voor 60% meegewogen.

Daarnaast heeft de opdrachtgever de intentie om ritspreiding in te voeren. Ritspreiding zal helpen om piekbehoeftes voor de uitvoerders te verminderen en af te vlakken.

Aandachtspunten

De manier waarop de kwaliteit wordt beoordeeld is absoluut. Absolute beoordeling leidt tot het afvlakken van de scores. Hoewel in theorie een waardering tussen 10 en 0 mogelijk is, blijkt in de praktijk dat de hoogste en laagste cijfers zelden worden gegeven. Bovendien leidt een beoordeling lager dan 6 tot uitsluiting.

Hierdoor komt de feitelijke competitie neer op scores tussen 8 en 6, waardoor het aspect van kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn. Een klein prijsverschil wordt bepalend voor wie als winnaar uit de bus komt.

Het AIM adviseert om te kiezen voor een andere gunningssystematiek en biedt graag haar expertise aan om hierbij te adviseren.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.