Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Regiotaxi ’s-Hertogenbosch

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Datum actie: 26 april 2023
Datum aanbesteding: 21 april 2023
Opdrachtgever: Gemeente ’s-Hertogenbosch
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De gemeente Den Bosch besteedt namens 5 gemeenten en de provincie het WMO vervoer en OV Regio taxi aan. De opdracht gaat in op 1 januari 2024 en heeft een looptijd van vijf jaar met een optie tot eenzijdige verlenging van 3 x 1 jaar. Inschrijvers moeten rekening houden met de overgang van OV Regiotaxi naar hub-haltetaxi op 13 december 2026. De opdracht bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding van € 1.300.000, - en een tarief per beladen kilometer. Het starttarief is 4 beladen kilometers en de inschrijfprijs moet worden onderbouwd. Er is ook een wachtkamerovereenkomst van één jaar van toepassing.

Positieve aspecten

Belangrijke aspecten zoals het TX-keurmerk, naleving cao Zorgvervoer en Taxi en de NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek zijn opgenomen. Er zijn ook zeven toeslagen voor verschillende bijzondere vervoersvormen, waaronder het rolstoelvervoer.

Aandachtspunten

Het betreft een BPKV (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding) aanbesteding met een gunningsmodel van 40/60. Dit is het minimale advies van AIM. De absolute beoordeling van de kwaliteit kan leiden tot afgevlakte scores en de wedstrijd wordt waarschijnlijk beslist tussen een score met een beperkte bandbreedte. Hierdoor kan de kwaliteit voor inschrijvers minder onderscheidend zijn en bepaalt een klein prijsverschil wie de winnaar wordt. AIM adviseert om te kiezen voor een andere gunningssystematiek.

Voor een uitgebreide reactie, klik op de download button bovenaan deze pagina.