Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Regiotaxi provincie Flevoland

Provincie Flevoland

Datum actie: 10 januari 2019
Datum aanbesteding: 05 januari 2019
Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De Provincie Flevoland en de deelnemende gemeenten Zeewolde, Noordoostpolder, Dronten en Lelystad  hebben besloten om het callcentrum en het vervoer opnieuw aan te besteden vanwege het expireren van de huidige overeenkomsten per 1 juli 2019. Aanleiding voor het niet verlengen van de betreffende overeenkomsten is de wens om af te stappen van de systematiek waarbij de ritplanning in handen is van de Mobiliteitscentrale waarbij vervoerders alleen voertuigen en chauffeurs leveren. De opdracht is verdeeld in 2 percelen ( vervoer en callcentrum) waarbij slechts 1 perceel per deelnemer kan worden gegund. 

Positieve punten 

Het AIM heeft op 10 juli 2018 een prettig gesprek gevoerd met projectleden van de provincie Flevoland. Tijdens het gesprek zijn de belangrijke AIM thema's uitvoerig aan bod gekomen. Het AIM is verheugd te lezen dat een aantal AIM wensen in overweging zijn genomen. 

  • De overgang van een regiecentrale naar een callcentrum vinden wij een positieve ontwikkeling. De wens van aanbestedende dienst om af te stappen van de systematiek waarbij de ritplanning door de centrale wordt uitgevoerd juichen wij dan ook toe. Het AIM is van mening dat de planning van de ritten het beste door vervoerders kan worden uitgevoerd.
  • Wij vinden het zeer positief dat aanbsteder de eis heeft opgenomen dat een opdrachtnemer, bij inhuur, minimaal 90 % van het inschrijftarief aan zijn onderaannemers dient te betalen. Dit voorkomt dat het vervoer mogelijk tegen een te laag tarief wordt uitgevoerd.
  • Wij vinden het positief dat aanbesteder een consumentenplatform, een klankbordgroep en een Klanttevredenheidsonderzoek duidelijk in bestek terug laat  komen.
  • Aanbesteder biedt een  contractduur van 6 jaar aan. Bij het vervoer wat aanbesteder aanbiedt (WMO/Regiotaxivervoer) is deze termijn voor een opdrachtnemer voldoende om zijn investeringen terug te verdienen en personeel in vaste dienst te nemen. 
  • Het hanteren van een minimum en een maximum tarief om te voorkomen dat er te laag wordt ingeschreven.

Aanbevelingen 

  • Aanbesteder kiest ervoor om de NEA index niet te hanteren voor het callcentrum perceel . Wij hebben in ons advies kort toegelicht waarom wij deze ook voor het callcentrum perceel aanbevelen.
  • Het is mogelijk om risico’s van afnemend volume beter te verdelen door bijvoorbeeld te kiezen voor een staffel beginnend vanaf 10% volumedaling. Er ligt nu een groter risicoallocatie bij de vervoerder
  • Wij zien graag dat er een meldingsplicht bij vervoerders of callcentrum ligt bij niet (meer) voldoen aan bestekeisen
  • Ook zien wij de eis van tx keurmerk niet terugkomen in het bestek. Wellicht dat hier nog voor de NVI ronde naar gekeken kan worden.

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'