Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Regiotaxi Holland Rijnland

Servicepunt71

Datum actie: 3 juni 2022
Datum aanbesteding: 25 mei 2022
Opdrachtgever: Servicepunt71
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De opdracht, ingaande 1 januari 2023, betreft het uitvoeren van het Regio Taxi vervoer in 13 gemeenten in Zuid Holland. De opdrachtnemer ontvangt een vast bedrag per jaar van 2 miljoen euro. Er dient daarnaast een bedrag per beladen gebruikerskilometer te worden opgegeven met een maximum van € 1,41. Het starttarief bedraagt 4 kilometer en daarnaast worden er 4 toeslagen verleend voor speciale vervoersvormen. De aanbieding dient onderbouwd te zijn. De aanbesteding is niet in percelen verdeeld. Inschrijver dient minimaal 50 % van de opdracht in eigen beheer uit te voeren. De looptijd van het contract is 5 jaar met de eenzijdige optie tot verlenging van 1 x 2 jaar. Er geldt een wachtkamerovereenkomst voor een periode van 2 jaar.

Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur, NEA kostenontwikkeling en Klanttevredenheid zijn in het bestek opgenomen. Daarnaast telt Kwaliteit voor 70 % en dienen eventuele onderaannemers een economisch verantwoorde vergoeding te ontvangen.

Aandachtspunten

De NEA index mag worden toegepast maar niet eerder dan 1-1-2024. Zeker gezien de huidige ontwikkelingen van de brandstofprijzen is het voor inschrijvers zeer moeilijk om een verantwoorde offerte uit te brengen. Het AIM adviseert daarom om de NEA index per 1-1-2023 toe te passen.
De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten zijn absoluut. De inschrijvers worden bij de onderwerpen kwaliteit niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen als wordt beoogd. Volumewijzigingen ( bijvoorbeeld door Covid) zijn geheel voor risico van de inschrijvers.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.