Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Regiotaxi Eemland-Heuvelrug

Datum actie: 10 augustus 2017
Datum aanbesteding: 2 augustus 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding doorgenomen. AIM voorzag de provincie eind 2016 al van adviezen en aanbevelingen aan de hand van het vorige bestek. Positief is dat de aanbestedende dienst inzet op klanttevredenheid en periodiek de kwaliteit aan de hand van mystery guestritten beoordeeld. Ook is in het bestek een minimum- en maximumprijs opgenomen en is TX keur en de NEA kostenontwikkelingsindex opgenomen. De belangrijkste aanbevelingen van het AIM hadden betrekking op de volgende punten: risicoverdeling, SFT bedrijfsoordeel en contractduur.