Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Regiotaxi Eemland

Datum actie: 17 februari 2017
Datum aanbesteding: nog niet bekend
Opdrachtgever:

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

In het kader van het traject om tot een nieuwe aanbesteding te komen, zijn sociale partners en later ook het AIM betrokken. Zo is het voorgaande aanbestedingsdocument doorgenomen en voorzien van advies. Omdat de nieuwe aanbesteding nog van start moet gaan, zal het AIM deze aanbesteding nog blijven volgen.