Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Publiek vervoer Groningen Drenthe - 1e voorstel

Datum actie: 22 oktober 2016
Datum aanbesteding: -
Opdrachtgever:

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen en Drenthe

De regio Groningen Drenthe is een traject gestart om te komen tot Publiek Vervoer. In het kader van dat traject zijn sociale partners en later ook het AIM betrokken door middel van een aantal gesprekken. En ook door te reageren op het voorlopige programma van eisen en met een voorstel voor een afrekensystematiek te komen.