Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Publiek vervoer Groningen Drenthe

Datum actie: 13 april 2017
Datum aanbesteding: 5 april 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen en Drenthe

Het AIM gaf in een eerder stadium de opdrachtgever al diverse aanbevelingen mee en gaf ook advies rondom een te hanteren afrekensystematiek. Nu het bestek op de markt ligt heeft het AIM de documenten opnieuw doorgenomen. De volgende aspecten vielen in positieve zin op: 

  • de klant wordt nadrukkelijk in het gehele proces betrokken, 
  • contractmanagement is ingevuld, 
  • de contractduur is lang,
  • de beoordelingen van de biedingen vindt plaats op ‘gunnen op waarde’,
  • de opdrachtgever maakt SROI ondergeschikt aan de OPOV regeling. 
Wel deed het AIM nog enkele aanbevelingen op de volgende punten: 
  • inzet van vrijwilligers, 
  • prijsvorming, 
  • risicoverdeling en 
  • duurzaamheid. 
De datum van sluiting voor het stellen van vragen is 26 april 2017 (2e termijn is 22 mei 2017).