Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Personenvervoer

Zaffier

Datum actie: 7 februari 2024
Datum aanbesteding: 29 januari 2024
Opdrachtgever: Zaffier
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Zaffier heeft een Europese aanbesteding opgesteld voor het vervoer van 50 medewerkers naar Post NL in Opmeer. De ingangsdatum is 15 april 2024. De opdracht heeft een looptijd van twee vaste jaren, met een optie tot verlenging met twee keer één jaar. Er dient een prijs per maand te worden opgegeven en een prijs per kilometer voor incidentele ritten.

Aandachtspunten

Het bestek bevat bijna uitsluitend wettelijke eisen, met slechts enkele ontbrekende kwaliteitsaspecten die in de samenvatting genoemd zullen worden. Belangrijke aspecten zoals het TX-Keur, naleving van de CAO, en de NEA kostenontwikkeling, waar het AIM sterk aan hecht, worden nergens genoemd. Het AIM adviseert om kwaliteit altijd voor ten minste 60% onderdeel te laten uitmaken van de gunning. In dit bestek telt kwaliteit slechts voor 30% mee.

De absolute beoordeling van de kwaliteit zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er beoordeeld worden op 100%, 50%, en 0%. De praktijk leert echter dat de hoogste en laagste score zelden wordt gegeven, waardoor het percentage van 50% vaak wordt toegekend. Dit maakt het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk om een andere gunningssystematiek te kiezen en biedt daarbij graag advies aan. Het aangeboden tarief hoeft niet onderbouwd te worden, wat een risico kan zijn.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje Personenvervoer Zaffier