Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Personenvervoer op maat SWB Midden Twente

SWB Midden Twente

Datum actie: 31 mei 2023
Datum aanbesteding: 22 mei 2023
Opdrachtgever: SWB Midden Twente
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond

SWB Midden Twente heeft een Europese Aanbesteding opgesteld voor het personenvervoer, met ingangsdatum van 1-9-2023. Volgens de aanbestedingsleidraad heeft de opdracht een initiŽle looptijd van 5 jaar, met een mogelijkheid tot eenzijdige verlenging van 3 x 1 jaar (in totaal 8 jaar). Echter, in de conceptovereenkomst staat een totale looptijd van 7 jaar vermeld, terwijl in de aankondiging de totale termijn 6 jaar is.

Het dagelijks te vervoeren aantal personen bedraagt 38, met een bandbreedte van ongeveer plus of min 8 deelnemers. Voor de aanbesteding dient een maandelijks bedrag per deelnemer te worden geoffreerd, evenals een apart kilometertarief voor incidentele ritten. Daarnaast geldt er een wachtkamerovereenkomst van 2 jaar.


Aandachtspunten

In de conceptovereenkomst wordt onder artikel 6 gesproken over het opgeven van een vervoersmaandprijs per deelnemer. Op basis van de inschrijfstaat en de weging, in combinatie met de prijssystematiek, begrijpen wij dat het de bedoeling is om een vervoersmaandprijs voor alle deelnemers te hanteren. Daarom zijn wij ook van deze aanname uitgegaan.

Echter, bij een volumetoename van 9 tot 12 deelnemers wordt het maandtarief met 5% verhoogd, en bij een volumedaling van 9 deelnemers of meer wordt het maandtarief met 5% verlaagd. Gezien het feit dat er 50 deelnemers zijn in vergelijking met het gemiddelde van 38, kan dit een toename van ruim 30% betekenen (met minimaal 2 extra voertuigen). De extra tariefsverhoging van 5% staat hiermee niet in verhouding.

Hoewel er in het bestek gesproken wordt over rolstoelmaterieel, wordt er niet vermeld hoeveel rolstoelgebruikers er zijn en of er een apart tarief voor deze groep geldt.

De aanbesteding betreft een zogenaamde Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV). Het gunningsmodel hanteert een Prijs/Kwaliteit verhouding van 40/60, wat gelijk is aan het minimale advies van AIM. Duurzaamheid telt voor 50% mee in de gunning.

Hoewel TX keur niet vereist is, maakt het wel voor 10% deel uit van de gunning. De definitieve gunning is gepland op 19 juli, waardoor inschrijvers slechts 6 weken hebben voor implementatie. Behalve voor het huidige uitvoerende bedrijf lijkt het praktisch onmogelijk om tijdig het benodigde materieel en personeel voor dit project beschikbaar te hebben.

CAO naleving wordt niet geŽist en de kostenontwikkeling volgens NEA mag pas na 12 maanden (1 september 2024) worden toegepast. AIM adviseert echter om de NEA-index per 1 januari van het nieuwe contract te laten ingaan (1-1-2024).

Het aangeboden tarief hoeft niet te worden onderbouwd.


Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de downloadknop bovenaan deze pagina.