Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Personenvervoer ontheemden

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

Datum actie: 9 november 2022
Datum aanbesteding: 23 oktober 2022
Opdrachtgever: Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Momenteel speelt er een landelijke crisis in de opvang van ontheemden. NIPV
(Nederlands instituut publieke veiligheid) is belast met het verzorgen van de bedrijfsvoering ten bate van het KCIO en LCVS. Het LCVS heeft als taak om de ontheemden te spreiden over de 25 veiligheidsregio’s waarvoor personenvervoer noodzakelijk is.

De aanbestedende dienst is op zoek naar een opdrachtnemer die het personenvervoer van ontheemden, inclusief het vervoer van bagage, kan verzorgen. Dit betreft ook het rolstoel- en mindervalidenvervoer. Huisdieren die kunnen meereizen in de handbagage of in een bench van de reiziger dienen eveneens te worden vervoerd. Het vervoer dient naar iedere plek in Nederland te kunnen plaatsvinden. De inschrijver verzorgt naast het vervoer ook een regiecentrale voor de volledige planning van het vervoer inclusief bijvoorbeeld het handhaven van de rijtijdenwet.

De aanbestedende dienst wenst een raamovereenkomst aan te gaan met 1
opdrachtnemer.

Motivering versnelde procedure

Ten gevolge van de toenemende stroom ontheemden is er sprake van een urgente situatie. Aanbestedende dienst past voor deze openbare aanbestedingsprocedure verkorte inschrijvingstermijnen toe. Het behoeft geen uitleg dat vanwege de Russische oorlog in de OekraÔne er een urgente ontheemdenstroom is ontstaan die in goede banen moet worden geleid. Omdat de vluchtelingenstroom maar door blijft gaan en bovendien vrij onvoorspelbaar is, maar Aanbestedende Dienst wel op rechtmatige wijze een nieuwe overeenkomst wenst te sluiten, is een aanbestedingsprocedure met verkorte termijnen de geŽigende weg om tot die nieuwe overeenkomst te komen.
Aanbestedende dienst spant zich in om planbare ritopdrachten buiten de spitstijden in te plannen in het kader van beschikbaarheid van voertuigen en optimale doorstroom van voertuigen in het verkeer.
Als AIM zullen wij de gewenste implementatietermijn, contractduur e.d. niet beoordelen. Gezien de urgente situatie.

Positieve punten in het bestek

Apart opstaptarief voor taxi tot 8 personen of touringcar tot 49 personen zijn van toepassing.
De Prijs/Kwaliteit verhouding bedraagt 20/80. De minimum wens van het AIM is 60 % voor kwaliteit in dit bestek is dat 80 % voor kwaliteit.

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur zijn in het bestek opgenomen.

Aandachtspunten

In dit bestek is de contractduur 1 jaar met 3 keer 1 jaar verlenging. (Totaal 4 jaar.)

De aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid de overeenkomst op ieder moment op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal 15 kalenderdagen. Hierdoor heeft de vervoerder geen enkele zekerheid.