Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Personen- en leerlingenvervoer COA

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Datum actie: 22 december 2022
Datum aanbesteding: 10 december 2022
Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De IND en het COA organiseert een aanbesteding voor het personen en leerlingenvervoer. De ingangsdatum is 1-7-2023. De opdracht heeft een looptijd van 4 vaste jaren met een eenzijdige optie tot verlenging met 2 x 2 jaar. De opdracht bestaat uit 1 perceel voor geheel Nederland en het betreft hier zowel grootschalig als kleinschalig vervoer. Het aantal potentiŽle inschrijvers lijkt hierdoor zeer beperkt. Er dient per materieelsoort een starttarief, een wachttijdtarief en een tarief per beladen kilometer te worden geoffreerd met een ondergrens en een bovengrens. Voor rolstoelvervoer geldt een toeslag van 10%.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals TX keur en de NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen. In het gunningsmodel wordt gekozen voor een Prijs/Kwaliteit verhouding van 35/65 De minimale verhouding wat het AIM adviseert is 40/60. Bij het te laat annuleren van een rit mag het startarief en een kwartier wachttijd worden gedeclareerd. Voor spoedritten ( niet tijdig aangemeld) mogen toeslagen van 10 tot 20% worden gefactureerd.


Aandachtspunten

Het AIM adviseert om de NEA index in het opvolgende jaar (1-1-2024) te laten ingaan. In het bestek wordt een datum van 1-7-2024 genoemd.

Het betreft een zogenaamde BPKV (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding), aanbesteding. De absolute beoordeling van de kwaliteit, zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er gewaardeerd worden op 100 %, 50%, 25% en 0 %. De praktijk leert dat de twee uitersten zelden worden toegekend. De wedstrijd zal in werkelijkheid worden gespeeld tussen 50% en 25 %, waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssystematiek. Bij een prijsaanbieding moeten, wat het AIM betreft, aanbieders een gedetailleerde onderbouwing aanleveren hoe zij tot die prijs zijn gekomen, zodat dit bij de gunningsbeslissing meegenomen kan worden. Het AIM adviseert om een onderbouwd tarief te offreren.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.