Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Open House WMO vervoer gemeente Heerenveen

Gemeente Heerenveen

Datum actie: 21 juli 2021
Datum aanbesteding: 11 juli 2021
Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De gemeente Heerenveen gaat voor zijn WMO vervoer een nieuw contract aan voor 4 jaar met de optie tot verlenging van 1 x 2 jaar. Het betreft hier een Open House procedure. Hierbij vindt geen selectie van aanbieders plaats. Ieder die aan de geschiktheidseisen voldoet kan zich aanmelden.

Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur, CAO naleving, NEA kostenontwikkeling, zijn in het bestek genoemd.


Aandachtspunten

De gemeente hanteert een starttarief van € 4,90 voor ritten tot en met 6 kilometer en een beladen kilometertarief van € 1,75 voor alle ritten.. Bij deze constructie brengt een rit van 6 beladen kilometers € 15,40 op en 1 rit van 7 kilometer € 12,25.Het AIM adviseert een starttarief voor alle ritten.
Er is ook geen apart tarief voor rolstoelgebruikers. Zeker bij een Open House constructie is een apart tarief voor rolstoelgebruikers noodzakelijk omdat rolstoelritten hogere kosten met zich meebrengen en daardoor minder aantrekkelijk zijn. Verder hanteert de gemeente een complex tariefsysteem voor “Doorreizen”, “Groepsvervoer” en “Meereizen”. Dit zal relatief weinig voorkomen maar zal problemen kunnen geven bij facturering en controle.