Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Open House: Vraagafhankelijk Wmo vervoer BAR-gemeenten

BAR-organisatie

Datum actie: 1 februari 2023
Datum aanbesteding: 21 januari 2023
Opdrachtgever: BAR-organisatie
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De BAR gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) organiseren een Open House Procedure Vraagafhankelijk WMO vervoer. De ingangsdatum is op 1 augustus 2023. De opdracht heeft een looptijd van 4 vaste jaren met een eenzijdige optie tot verlenging met 2 x 2 jaar. Er geldt een starttarief van € 8,50 en een beladen kilometertarief van € 1,95 voor regulier vervoer en een starttarief van € 12,00 en een beladen kilometertarief van € 2,30 voor rolstoelvervoer. Voor kamer tot kamervervoer geldt een toeslag van € 5,-. De gemiddelde ritlengte bedraagt 8,3 kilometer.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur, CAO verklaring en NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen. Bij voldoende aanmeldingen is de gebruiker verzekerd van een goede kwaliteit omdat hij op elk moment van vervoerder kan wisselen.

Aandachtspunten

Wat positief is voor de gebruiker, is een nadeel voor de inschrijvers. Ze hebben geen enkele omzetgarantie en zullen daardoor voorzichtig zijn met investeringen en het aannemen van (vast) personeel. Er kan een sterk wisselend aanbod ontstaan wat de continu´teit van een onderneming in gevaar kan brengen. Van inschrijvers wordt verwacht dat 5% van de opdrachtwaarde wordt ingezet ten behoeve van SROI. Een onmogelijke verplichting daar de opdrachtwaarde per individuele inschrijver onbekend is en sterk kan wisselen.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download button bovenaan deze pagina.