Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Menzis ziekenvervoer

Menzis

Datum actie: 25 mei 2021
Datum aanbesteding: 26 april 2021
Opdrachtgever: Menzis

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Menzis bestaat uit de zorgverzekeraars Menzis Zorgverzekeraar NV. en Anderzorg NV. Er zijn meer dan twee miljoen mensen verzekerd bij Menzis. In verband met de Zorgverzekeringswet hebben verzekerden met een naturapolis recht op zorg. Onder deze zorg, valt, indien men aan de voorwaarden voldoet, het zorgvervoer.
De opdracht bestaat uit vier geografische percelen en wordt aangeboden voor de periode van 5 initiŽle jaren met een verlengingsoptie van tweemaal 1 jaar.
Opvallend is, dat Menzis heeft besloten de aanbesteding niet aan te kondigen op Tenderned. Zij is, zoals ze stelt, geen aanbestedende dienst en is daarom niet geboden aan aanbestedingsrechtelijke beginselen en/of uitgangspunten. Het AIM is via andere kanalen aan de aanbestedingsdocumenten gekomen. Wel wordt door Menzis aangegeven, dat inschrijvers via het inkoopplatform Negometrix, toegang kunnen krijgen tot de Aanvraag tot Offerte. Dit zou kunnen vanaf 26 april 2021. Tot op heden worden genoemde documenten echter nog niet getoond.
Overigens beoordeelt het AIM het bestek als zeer positief. “Het is ťťn van de betere bestekken van de afgelopen jaren”.

Positieve punten

De klant staat in het bestek zeer centraal. Er worden veel kwalitatieve plannen gevraagd, waarbij met name het personeelsplan, het klanttevredenheidsplan en het communicatieplan het meest opvallen. De elementen die bij deze plannen worden genoemd komen voor een groot gedeelte overeen met de AIM visie. Ook de verhouding Prijs/Kwaliteit komt overeen met hetgeen het AIM voorstaat. Menzis heeft kennelijk goede notie genomen van deze uitgangspunten en kiest voor een P/K verhouding van 35/65%. Zeer positief. Bij deze keuze horen wel een aantal aandachtspunten. Zo adviseren wij met name aandacht te besteden aan de samenstelling van het beoordelingsteam en te kiezen voor de relatieve beoordelingsmethode.
Eveneens positief is de TX-keur eis, waarbij het AIM nog wel aandacht vraagt voor de onderaannemers. Ook opvallend is de relatief lange implementatietijd van 6 maanden, waarmee een belangrijke randvoorwaarde wordt ingevuld die het mogelijk maakt dat sprake is van een effectieve implementatie, met optimale aandacht voor alle betrokken partijen.
De wachtkamerperiode bedraagt 6 maanden en niet zoals in veel andere bestekken meerdere jaren, tot zelfs de volledige contractperiode.
De NEA-indexatie wordt toegepast maar helaas pas vanaf het tweede jaar, 2023. Het AIM adviseert dit direct per aanvang van het vervoer te doen vanaf het eerste jaar. Wel positief is, dat de NEA-indexatie ook verplicht wordt gesteld om door te voeren richting eventuele onderaannemers.

Aandachtspunten

Onder andere het risico bij wijzigingen in het vervoervolume verdient de aandacht. Dit risico wordt op basis van het bestek volledig bij de vervoerder neergelegd. Het AIM adviseert hier staffels toe te passen. Ook de huidige corona pandemie wordt onvoldoende beschreven. Gebleken is, dat bij een eventueel volgende pandemie of andere overmacht situatie, er sprake moet zijn van financiŽle compensatie om de vervoerder te ondersteunen en overeind te houden.
Daarnaast ontbreekt een laagdrempelige en onafhankelijke klachtenregeling. In het bestek wordt hierover met geen woord gesproken.
Een bestek, dat voor 65% van de punten bestaat uit kwalitatieve criteria, heeft met name in de uitvoering van het vervoer optimaal contractmanagement nodig. Controleren of datgeen dat is aangeboden ook daadwerkelijk zichtbaar is. En als dat niet het geval is, is een heldere malus-paragraaf noodzakelijk. Zowel contractmanagement als bonus/malus worden nauwelijks besproken.
Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download button bovenaan deze pagina.