Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Marktconsultatie Zwolle

Datum actie: 20 maart 2017
Datum aanbesteding: 10 maart 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle willen het vervoersaanbod in de regio bezien en ontwikkelen tot een toekomstbestendige voorziening. Hierbij staat niet het aanbod, maar de vraag van de inwoner centraal. Om aan te kunnen sluiten bij de vraag naar vervoer en om ruimte te geven aan initiatieven uit de samenleving en vervoersbranche, is flexibiliteit nodig. Een effectief vervoersnetwerk inclusief vrijwilligersinitiatieven en openbaar vervoer (OV) is het doel. Vanaf 2018 wordt vervoer niet specifiek gericht op bepaalde doelgroepen, maar er wordt een maatwerkvervoerssysteem ontwikkeld. Lokale oplossingen zijn het uitgangspunt, het professionele vervoer is de regionale schil hier omheen. De gemeenten hebben een marktconsultatie uitgeschreven om de interesse in de markt te bepalen en antwoord te krijgen op een aantal specifiekE vragen. Het AIM heeft de gemeenten voorzien van aanbevelingen, waar bij het opstellen van een nieuwe aanbesteding rekening mee gehouden zou moeten worden.

N.a.v. de brief heeft een eerste gesprek met de aanbestedende dienst plaatsgevonden. De brief met aanbevelingen levert voor hen bruikbare input voor een op te stellen bestek. Het AIM zal het vervolg van deze aanbesteding blijven volgen.