Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Marktconsultatie Leeuwarden

Datum actie: 20 maart 2017
Datum aanbesteding: 3 februari 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De gemeente Leeuwarden zorgt dat er voorzieningen zijn op het gebied van ondersteuning, jeugd en participatie. De raamovereenkomsten voor Leerlingenvervoer en Wmo-vervoer lopen af op 31 juli resp. 31 december a.s. 

Alvorens een inkooptraject te starten wenst de gemeente ideeŽn te toetsen en informatie in te winnen bij de aanbieders via een marktconsultatie. De gemeente wil (mede) met behulp van informatie van marktpartijen een inkoopdocument kunnen opstellen waarmee een kwalitatief goed product is in te kopen, in termen van stiptheid, bejegening, service, duurzaamheid en veiligheid. 

In het kader van deze marktconsultatie heeft het AIM de gemeente voorzien van aanbevelingen, waar bij het opstellen van een nieuwe aanbesteding rekening mee gehouden zou moeten worden.