Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Marktconsultatie Leerlingenvervoer Oosterhout

Gemeente Oosterhout

Datum actie: 19 juni 2018
Datum aanbesteding: 25 juni 2018
Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: gemeente Oosterhout 

Positieve punten 

Door vooraf de dialoog met de markt aan te gaan, kan er relevante input worden verkregen ter voorbereiding van de aanbesteding. Ook kan de ingezette koers van de aanbesteding worden voorgelegd aan de markt zodat vroegtijdig veranderingen ingepast kunnen worden. 

Aanbevelingen 

Het AIM heeft o.a. geadviseerd om naar een andere tariefaanvraag over te stappen en  vragen beantwoordt t.a.v. SROI, duurzaamheid en omgang met agressie in het voertuig.  

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'