Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Marktconsultatie 2017 Valys

Datum actie: 31 mei 2017
Datum aanbesteding: 19 mei 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: ministerie van VWS

Het AIM heeft deze marktconsultatie in behandeling genomen en voor zover relevant op alle vragen een antwoord gegeven. In de marktconsultatie werden vragen gesteld over de kwaliteit van de dienstverlening, innovatie en ketenreizen. Medio augustus 2017 moet de aanbesteding gepubliceerd worden en per juli 2018 moet het vervoer vervolgens starten.