Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Maatwerkvervoer gemeente Almelo

Gemeente Almelo

Datum actie: 4 januari 2023
Datum aanbesteding: 27 december 2022
Opdrachtgever: Gemeente Almelo
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De gemeente Almelo organiseert een aanbesteding voor het Doelgroepenvervoer. Het betreft hier Incidenteel vervoer ( vraagafhankelijk en Regiotaxi) en structureel route gebonden vervoer. De opdracht heeft een looptijd van 5 vaste jaren met een eenzijdige optie tot verlenging met 3 x 1 jaar. Er dient een tarief per beladen kilometer te worden geoffreerd met een starttarief van 4 kilometer. Daarnaast gelden er toeslagen voor rolstoel- en incidenteel vervoer. Het aangeboden tarief dient onderbouwd te worden. Er geldt een wachtkamer overeenkomst van 2 jaar.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur, CAO naleving en de NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen. In het gunningsmodel wordt gekozen voor een Prijs/kwaliteit verhouding van 40/60. Dit is ook de minimale verhouding die het AIM aanbeveelt. Aan onderaannemers dient minimaal 90% tot 75 % (bij alleen uitvoering) van het aangeboden tarief te worden vergoed. Bovendien maakt een uitwerking van het vergroten van het aantal arbeidsuren per contract en chauffeursbinding, onderdeel uit van de gunning.


Aandachtspunten


De absolute beoordeling van de kwaliteit, zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er gewaardeerd worden tussen 10 en 0. De praktijk leert dat het hoogste en laagste cijfer zelden wordt gegeven. Bovendien worden inschrijvers indien zij minder dan 300 (maximaal 600) punten behalen, van deelneming uitgesloten. De wedstrijd zal in werkelijkheid worden gespeeld tussen een 8 en een 4, waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssystematiek en zou daarbij ook graag willen adviseren.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.