Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Maatwerkvervoer 10 gemeenten regio Twente

Gemeente Oldenzaal

Datum actie: 22 december 2022
Datum aanbesteding: 8 december 2022
Opdrachtgever: Gemeente Oldenzaal
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

10 Gemeenten in Twente organiseren een aanbesteding voor het Doelgroepenvervoer. Het betreft hier maatwerkvervoer (WMO) (Perceel 1) en structureel route gebonden vervoer Perceel 2,3 en 4) De opdracht heeft een looptijd van 5 vaste jaren met een eenzijdige optie tot verlenging met 5 x 1 jaar. Voor Perceel 1 dient een tarief per beladen kilometer te worden geoffreerd met een starttarief van 3 kilometer en een maximum van € 4,- per beladen kilometer. Om grote schommelingen te vermijden wordt 25 % van de kilometervergoeding als vaste vergoeding aangemerkt. Voor perceel 2,3 en 4 moet een beladen uurtarief te worden opgegeven met een maximum van € 100,- Voor individuele ritten geldt een tariefopbouw gelijk aan perceel 1 Het aangeboden tarief dient onderbouwd te worden. Aan een inschrijver kan maximaal 2 percelen worden gegund. Er geldt een wachtkamer overeenkomst van 2 jaar.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur en NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen. In het gunningsmodel wordt gekozen voor een Prijs/kwaliteit verhouding van 40/60. Dit is ook de minimale verhouding die het AIM aanbeveelt.


Aandachtspunten


De absolute beoordeling van de kwaliteit, zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er gewaardeerd worden tussen 8 en 0. De praktijk leert dat het hoogste en laagste cijfer zelden wordt gegeven. Bovendien leidt een gemiddelde van 2 of lager tot uitsluiting. De wedstrijd zal in werkelijkheid worden gespeeld tussen een 6 en een 4, waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssystematiek en zou daarbij ook graag willen adviseren. Er is geen separaat tarief voor rolstoelgebruikers.


Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder download knop bovenaan deze pagina.