Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

LLV regiecentrale Zeeuws-Vlaanderen

GVC Zeeland (Gemeente Terneuzen deels aandeelhouder)

Datum actie: 03 maart 2020
Datum aanbesteding: 28 februari 2020
Opdrachtgever: GVC Zeeland (Gemeente Terneuzen deels aandeelhouder)
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond


Opvallende positieve zaken

  • Wij vinden het positief te lezen dat aanbesteder de eis stelt dat minimaal 60 % van het vervoer in eigen beheer (met eigen personeel) moet worden uitgevoerd. Op deze manier  wordt directe betrokkenheid bij de uitvoering van het vervoer geborgd. 
  • Ook vinden wij het een positieve ontwikkeling te lezen dat aanbesteder een minimaal bedrag van € 35 ( ex btw ) vergoedt voor een route, ook als deze volgens de vergoedingssystematiek vanwege de lengte op een lager bedrag uitvalt . Vervoerders moeten immers ook voor korte ritten voertuigen en personeel inzetten en op deze wijze worden korte ritten rendabeler om te rijden. 

Aandachtspunten 

Naast de positieve punten brengen wij nog wel de punten onder de aandacht waar we in mindere mate iets van teruglezen in het bestek en die ons verwonderen. 
Het is wellicht nog mogelijk (een aantal van) deze verwonderpunten in de Nota’s van Inlichtingen aan de orde te stellen

  • De zeer korte initiŽle looptijd van het contract van 2 jaar + 3x 1 optiejaren  in combinatie met de duurzaamheidswensen van de gemeenten per 2021 zijn opvallend. Om deze investeringen terug te kunnen verdienen is een minimale looptijd van 7 jaar gewenst. Vervoerders dienen echter dezeinvesteringen in de laatste 3 optiejaren terug te verdienen.  Ook remmen korte looptijden de bereidheid om vast en betrokken personeel aan te nemen. 
  • Het AIM beveelt aan dat kwaliteit in voldoende mate een rol speelt bij gunning. Bij de definitieve gunning zou kwaliteit voor minimaal 60% mee moeten wegen. In uw bestek weegt u kwaliteit slechts voor 40% mee. En het zou ook moeten gaan om een absolute vergelijking. Dus elke bieding wordt op zichzelf beoordeeld, los van de andere biedingen. Deze aanbeveling moet in samenhang gezien worden met hetgeen het AIM aanbeveelt rondom het hanteren van een minimum- en plafondprijs en de systematiek van gunnen op waarde (GOW). 

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.