Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

LLV NO Brabant (Oss, Den Bosch eo)

Gemeenten Oss, Den Bosch, Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden

Datum actie: 14 september 2020
Datum aanbesteding: 31 augustus 2020
Opdrachtgever: Gemeenten Oss, Den Bosch, Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Positieve zaken 

Wij vinden het positief dat de gemeenten voorafgaand aan de aanbesteding deze marktconsultatie houden waarin alle  stakeholders hun input kunnen inbrengen. In onze aanbevelingsbrief (gevoegd bij  deze publicatie) hebben wij onze visie ten aanzien van een aantal belangrijke thema's  met de gemeenten gedeeld en enkele daarmee samenhangende vragen, die in de marktconsultatie aan de orde zijn gesteld,  beantwoord

Aandachtspunten   

In onze aanbevelingsbrief hebben wij oa de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:

  • de verschillende tariefstructuren die gehanteerd kunnen worden. De tarieven uitvraag kan op 2 manieren plaatsvinden. Een tarief per beladen voertuigkilometer en een tarief per leerlingkilometer. In de brief gaan wij uitgebreid in op de voor en nadelen van beide afrekenmodellen.
  • visie tav kwaliteit en meetbaarheid door middel van  het tx keurmerk. In het marktdocument zien wij dit keurmerk niet terugkomen. In de brief gaan wij in op het belang van het tx keurmerk voor de kwaliteit, imago en comfort van het zorgvervoer. TX is het landelijke kwaliteitskeurmerk voor taxi’s. TX bedrijven houden zich aan een set van wettelijke en bovenwettelijke regels en laten zich er vrijwillig extra (en ook onaangekondigd) op controleren. Denk aan scholing van personeel (inwerken, opleiding en jaarlijkse cursussen, het nieuwe rijden), het hanteren van de code VVR (veilig vervoer van rolstoelgebruikers), een verklaring van de Belastingdienst en SFM (Sociaal Fonds Mobiliteit), maar ook leeftijd van voertuigen etc. Het AIM beveelt aan in het bestek op te nemen dat de vervoerders (inclusief eventuele onderaannemers) TX keur moeten hebben. Andere eisen ten aanzien van (certificering van) kwaliteitssystemen (zoals ISO) zijn dan namelijk ook niet nodig. 
  • Klanttevredenheidsonderzoeken (KTO’s). Het AIM beveelt aan dat de aanbestedende dienst klanttevredenheid/klantervaring (te bepalen aan de hand van directe ritbeoordelingen en aantoonbare, periodieke klanttevredenheidsonderzoeken en/of mystery guest onderzoeken) nadrukkelijk terug laat komen in het bestek. Elementen die in een klanttevredenheidsonderzoek zouden kunnen worden gemeten zijn de ervaringen met het reserveren van een rit, de uitvoering van een rit, de afhandeling van klachten en de toegankelijkheid van een rit voor mindervaliden
  • visie tav contractmanagement. Contractmanagement na gunning is van wezenlijk belang: ga niet alleen af op hetgeen op papier wordt geboden, maar ga daadwerkelijk langs bij aanbieders om vast te kunnen stellen of deze waar kunnen maken wat zij op papier stellen en bezoek bedrijven onaangekondigd. Sociale partners hebben de afgelopen jaren te vaak gezien dat er veel eisen gesteld worden, waar na gunning en aangaan van het vervoerscontract niet tot nauwelijks op werd gecontroleerd. Ook is directe betrokkenheid van de doelgroep waarvoor het vervoer is bedoeld vaak (sterk) onvoldoende. 

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.