Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

LLV Leudal

Gemeente Leudal

Datum actie: 18 maart 2020
Datum aanbesteding: 10 maart 2020
Opdrachtgever: Gemeente Leudal
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond en aandachtspunt 

De gemeenten willen in onderhavige aanbesteding n of meerdere dienstverleners contracteren. De opdracht bestaat uit het uitvoeren van het leerlingenvervoer en het niet via zorgverleners gecontracteerde jeugdwetvervoer. De opdracht bestaat uit drie (3) percelen.
Deze aanbesteding is vr de lockdown maatregelen van de overheid ter onderdrukking van het coronavirus gepubliceerd.  Desalnietemin is gedurende het proces de volledige Nederlandse vervoerssector tot stilstand gekomen met grote financile gevolgen voor vervoerders. Vervoerders verkeren in grote onzekerheid over voortbestaan en invulling van risicoverdeling ivm de lockdown. Hoewel de gemeente aankondigde dat geselecteerde vervoerders aanspraak kunnen maken op 80 % doorbetaling van de weggevallen ritten vragen wij ons af dit voldoende steun biedt voor een bestendige toekomst.  

Positieve punten

Bij het doornemen van het bestek vielen ons onderstaande zaken in positieve zin op.

  • De eis dat hoofdaannemer of combinatie maximaal 50 % van het vervoer in onderaanneming mag laten uitvoeren. Hiermee wordt betrokkenheid bij het vervoer geborgd
  • Dat een onderaannemer tenminste 90% van de door de hoofdaannemer aangeboden tarief per beladen uur moet krijgen mits deze onderaannemer ook de planning verzorgt
  • Een inschrijving wordt ongeldig verklaard indien de geoffreerde inschrijfprijs 20% of meer onder de mediane inschrijfprijs ligt. De mediaan is het middelste bedrag in de prijzenreeks.(als er twee middelste getallen zijn, dan bereken we het midden tussen deze getallen) zie aanbestedingsleidraad art.7.3 Prijs.


Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.